Ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Ο ΔΕΣΦΑ παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου, μέσω του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών και των κατηγοριών Χρηστών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λοιπές Υπηρεσίες

Λοιπές Υπηρεσίες

Η παροχή λοιπών υπηρεσιών είναι ένας σημαντικός τομέας για την εταιρεία, για το λόγο αυτό ο ΔΕΣΦΑ έχει θέσει στις σημαντικές προτεραιότητές του, την περαιτέρω ανάπτυξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε ένα μεγάλο εύρος πελατών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασφάλεια

Ασφάλεια

Με γνώμονα την διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων και των τρίτων η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της Επαγγελματικής Υ & Α για το σύνολο των εγκαταστάσεων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Eνεργός Δύναμη Ανάπτυξης

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μεταφέρει φυσικό αέριο από τα ελληνοβουλγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα σε καταναλωτές εγκατεστημένους στην ηπειρωτική Ελλάδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Aνακοινώσεις Ρυθμιστικού χαρακτήρα

14-07-2021
,
11:00 πμ

Πρόγραμμα συντήρησης Εγκατάστασης ΥΦΑ 2021 - Αναθεώρηση 1

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13-07-2021
,
02:00 μμ

Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Αύγουστο 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
08-07-2021
,
11:00 πμ

Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Αύγουστο 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
07-07-2021
,
03:15 μμ

Δημοσίευση 5ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
05-07-2021
,
05:30 μμ

Εκκίνηση Διαδικασίας Επαύξησης Δυναμικότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Κ. Νο....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12-06-2021
,
04:00 μμ

Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιούλιο 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
07-06-2021
,
05:00 μμ

Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιούλιο 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26-05-2021
,
02:00 μμ

Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος για το Μήνα Ιούνιο 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
17-05-2021
,
06:00 μμ

Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει την έναρξη της Δεσμευτικής Φάσης για την Επαύξηση Δυναμικότητας στο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12-05-2021
,
05:00 μμ

Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιούνιο 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Eταιρική υπευθυνότητα

Στον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΔΕΣΦΑ βρίσκεται η πεποίθηση ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα, όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον. Με αυτόν τον γνώμονα και έχοντας ως στόχο τη λειτουργία του σε αρμονία με την κοινωνία, ο ΔΕΣΦΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Eταιρικά νέα
Eταιρικά νέα

Δείτε αναλυτικά τα δελτία τύπου του ΔΕΣΦΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανακοινώσεις διαγωνισμών
Ανακοινώσεις διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες ανακοινώσεις και προκηρύξεις διαγωνισμών του ΔΕΣΦΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Multimedia Υλικό
Multimedia Υλικό

Δείτε φωτογραφικό υλικό και πρόφατα videos του ΔΕΣΦΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Top