Παράρτημα Ι του Κανονισμού 715/2009

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) Νο 715/2009

Πρότυπο Διαφάνειας Συστήματος Μεταφοράς
Απαιτήσεις για τον Κανονισμό Διαφάνειας ΕΚ No 715/2009

 


 

Πρότυπο Διαφάνειας ΥΦΑ

Επικοινωνία:
Για τεχνικά θέματα
• Καραγιάννης Ιωάννης, Διευθυντής ΥΦΑ
(i.karagiannis@desfa.gr, τηλ. +30-210-5508001)

Για εμπορικά θέματα
• Μπράβος Σωτήριος, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εμπορίας
(s.bravos@desfa.gr, τηλ. +30-210-6501809)

Χαρακτηριστικά Τερματικού Σταθμού
Κύρια Χαρακτηριστικά
Υπηρεσίες Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
Προδιαγραφές Ποιότητας ΥΦΑ

Πώς να γίνετε Χρήστης ΥΦΑ
Αίτηση για Πρόσβαση
Πληροφορίες Συμβάσεων
Πληροφορίες Διαχειριστή
Κανονισμός Πιστοποίησης Πλοίου ΥΦΑ
• Κανονισμοί Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Δυναμικότητες
• Πρωτογενής Αγορά (Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης)
• Δευτερογενής Αγορά

Τιμολόγια Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
Τιμολόγια Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Νομοθεσία
• Συμβάσεις (Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης ΥΦΑ)
• Νομοθεσία

Λειτουργικά Στοιχεία
Ιστορικά Στοιχεία
• Λειτουργικά Στοιχεία

Διάφορα
Έργα