Τιμολόγιο χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των χρηστών του ΕΣΦΑ για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τιμολογίων αυτών.
Η τιμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ B’ 2093/ 05.07.2012)  και την Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’ 2385/27.8.2012)

Εργαλείο Υπολογισμού Χρεώσεων
Συντελεστές Τιμολογίων