Προκηρύξεις Ανάθεσης Συμβάσεων

Ανοικτός Διεθνής  Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 608/16/ΔΔΠ

13.04.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε

 


Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 655/16/ΔΔΠ

29.03.2017

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 621/16/ΔΔΠΠαράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

 22.03.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε


Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 676/16 – Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

07.03.2017

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΡ ΚΑΙ ΕΣΦΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ


 

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού ΔΕΣΦΑ 638/16/ΔΔΠ

10.02.2017

Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς Εξισορρόπησης του Ε.Σ.Φ.Α.: 01.01.2017–31.12.2017 / Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Hellenic Natural Gas Transmission System During the Year 2017


 

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού ΔΕΣΦΑ 639/16/ΔΔΠ

10.02.2017

Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας του Ε.Σ.Φ.Α.:  01.01.2017 – 31.12.2017 /Supply of Natural Gas Quantity Required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System during the Year 2017


 

Ανοιχτός Διεθνής Δ/σμός 621/16/ΔΔΠ

08.02.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 676/16

01.02.2017

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΡ ΚΑΙ ΕΣΦΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

 


 

Ανοικτός Εθνικός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 622/16/ΔΔΠ:

01.02.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΟ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ

 


 

Ανoικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 638/16/ΔΔΠ

25.01.2017

Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς Εξισορρόπησης του Ε.Σ.Φ.Α.: 01.01.2017–31.12.2017 / Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Hellenic Natural Gas Transmission System During the Year 2017


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 639/16/ΔΔΠ

25.01.2017

Supply of Natural Gas Quantity Required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System during the Year 2017


 

Ανοικτός Διεθνής  Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 580/15/ΔΔΠ

17.01.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (MANAGED PRINT SERVICES-MPS


 

Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΔΕΣΦΑ Αρ. 673/16 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16.01.2017

CONCEPTUAL DESIGN OF SMALL SCALE LNG FACILITIES CONSTRUCTION FOR 4 DIFFERENT PORTS


Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΔΕΣΦΑ Αρ. 673/16

16.12.2016

CONCEPTUAL DESIGN OF SMALL SCALE LNG FACILITIES CONSTRUCTION FOR 4 DIFFERENT PORTS


Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 650/16/ΔΔΠ

06.12.2016

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 537/15

30.11.2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΣΤΡΩΝ (QRMHs) ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΦΑ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 592/15/ΔΔΠ

24.06.2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 593/15/ΔΔΠ

01/06/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ – ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

 


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ.602/16/ΔΔΠ

25/05/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ.548/15/ΔΔΠ

13/04/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ


 

Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ.554/15/ΔΔΠ

18/11/2015

Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Hellenic Natural Gas Transmission System During the Year 2016 / Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς Εξισορρόπησης του Ε.Σ.Φ.Α.:  01.01.2016 08:00 π.μ. – 01.01.2017 08:00 π.μ.


Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ.555/15/ΔΔΠ

18/11/2015

Supply of Natural Gas Quantity Required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System during the Year 2016 / Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας του Ε.Σ.Φ.Α.:  01.01.2016 08:00 π.μ. – 01.01.2017 08:00 π.μ.


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ.501/14/ΔΔΠ

21/10/2015

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.


Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 368/13-Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

6/4/2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 368/13

27/2/2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ