Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιανουάριο 2018