10 χρόνια ΔΕΣΦΑ

Δημιουργώντας ένα συνδεδεμένο μέλλον για την ευρωπαϊκή αγορά αερίου