Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Δεκέμβριο 2017