Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 98 του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για το Έτος 2018

Πρόγραμμα Συντήρησης ΕΣΜΦΑ 2018

Πρόγραμμα Συντήρησης Εγκατάστασης ΥΦΑ 2018