Ο ΔΕΣΦΑ προσκαλεί τους Χρήστες ΕΣΦΑ σε ημερίδα με θέμα τις προτάσεις του για την «Αναθεώρηση του πλαισίου που ρυθμίζει την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου», που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στις 8 Αυγούστου 2017. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13.10.2017 και ώρα 10:00 στα Κεντρικά γραφεία του ΔΕΣΦΑ (Μεσογείων 357 -359, 152 31 Χαλάνδρι) και η εκτιμώμενη διάρκειά της είναι πέντε ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : i.alexandridis@desfa.gr, m.panagou@desfa.gr έως την Τρίτη 10.10.2017, αναφέροντας την εταιρεία την οποία εκπροσωπούν (κατά μέγιστο δύο άτομα ανά εταιρεία), το ονοματεπώνυμο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση).