Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Οκτώβριο 2017