Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Σεπτέμβριο 2017