Σύμφωνα με το Άρθρο 65Α του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στο Σταθμό Συμπίεσης του ΕΣΜΦΑ στη Νέα Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης την περίοδο 29.08.2017 07:00 – 02.09.2017 07:00, η ροή Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου «Κήποι» περιορίζεται στις 24.934.980 kWh/Ημέρα για την περίοδο 29.08.2017 07:00 – 31.08.2017 07:00 (συνολικά δύο (2) Ημέρες).