Σύμφωνα με το Άρθρο 65Α του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στα ανάντη Συνδεδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου την περίοδο 29.08.2017 07:00 – 05.09.2017 07:00 και στο Σταθμό Συμπίεσης του ΕΣΜΦΑ στη Νέα Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης την περίοδο 29.08.2017 07:00 – 02.09.2017 07:00, η ροή Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» περιορίζεται στις:

  • 39.812.837 kWh/Ημέρα για την περίοδο 29.08.2017 07:00 – 31.08.2017 07:00 (συνολικά δύο (2) Ημέρες),
  • 0 kWh/Ημέρα για την περίοδο 31.08.2017 07:00 – 02.09.2017 07:00 (συνολικά δύο (2) Ημέρες), και
  • 91.304.906 kWh/Ημέρα για την περίοδο 02.09.2017 07:00 – 05.09.2017 07:00 (συνολικά τρεις (3) Ημέρες).