Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 98 του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει την Αναθεώρηση Νο. 2 του Ετήσιου Προγράμματος Συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το Έτος 2017.

Πρόγραμμα Συντήρησης ΕΣΦΑ 2017_rev2