ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑ – ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ