Σε συνέχεια της ανάρτησης του Προγράμματος Δημοπρασιών δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata-Σιδηρόκαστρο με την από 06.12.2016 Ανακοίνωση του Διαχειριστή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η δημοπρασία που αφορά στο τριμηνιαίο προϊόν αδιάλειπτης Μεταφορικής Ικανότητας με έναρξη από 01.07.2017 έως 30.09.2017 θα διεξαχθεί στις 06.06.2017 αντί για τις 05.06.2017 προκειμένου να συμπέσει με την αντίστοιχη δημοπρασία στο ανάντη διασυνδεδεμένο σύστημα της BULGARTRANSGAZ.

Για τα λοιπά στοιχεία της δημοπρασίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Πρόγραμμα Δημοπρασιών.