Ο Διαχειριστής δημοσιεύει τους επιχειρησιακούς κανόνες της δεύτερης έκδοσης της Συμφωνίας Διασύνδεσης μεταξύ ΔΕΣΦΑ και BULGARTRANSGAZ, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσής τους