Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιούνιο 2017