Στις 11 και 12 Μαΐου 2017 διεξήχθη στα Ιωάννινα το 2ο Forum της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (2nd EUSAIR Forum), το οποίο συνδιοργανώθηκε από τα Υπουργεία Οικονομίας – Ανάπτυξης και Εξωτερικών, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της EUSAIR, με την υποστήριξη του ΕUSAIR Facility Point.

Στο forum παρουσιάστηκε επισήμως η πρώτη Λίστα Έργων της EUSAIR στον τομέα της Ενέργειας (Initial list of EUSAIR labelled projects and measures). Η λίστα περιλαμβάνει δέκα (10) έργα-δράσεις, τα οποία εντάσσονται στη λίστα είτε με ονομαστική αναφορά σε αυτά, όπως για παράδειγμα ο αγωγός TAP (έργο-δράση 7), είτε με περιγραφή του αντικειμένου και του στόχου τους. Η επέκταση της Ρεβυθούσας για υποδομές ΥΦΑ μικρής κλίμακας (small scale LNG), καθώς και το πρόγραμμα Poseidon Med ΙΙ, εντάσσονται στην εν λόγω λίστα με περιγραφή του αντικειμένου και του στόχου τους (έργα-δράσεις 9 και 10). Η λίστα παραμένει ανοιχτή για ένταξη νέων έργων και δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εντασσόμενων έργων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Ο ΔΕΣΦΑ εκπροσωπήθηκε από την κα Τατιάνα Ελευθεριάδου, η οποία παρουσίασε τις υποδομές ΥΦΑ μικρής κλίμακας στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας, καθώς και το πρόγραμμα Poseidon Med II (LNG Bunkering & Small Scale LNG Initiatives). Η κα Ελευθεριάδου αναφέρθηκε στην εναρμόνιση του προγράμματος PΜII με την ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές, την ενέργεια και το περιβάλλον. Επιπλέον, υπογράμμισε την ενεργό συνεισφορά της υποδομής του ΔΕΣΦΑ στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας ΥΦΑ για υπηρεσίες bunkering στην περιφέρεια και, κατά συνέπεια, στους στόχους του 2ου Πυλώνα της EUSAIR: ‘‘Διασύνδεση της Περιφέρειας’’.

Σχετικά με τα αποτελέσματα του Forum, η κα Ελευθεριάδου δήλωσε ότι ‘‘ανοίγει το δρόμο για τα επόμενα βήματα του Σχεδίου Δράσης της EUSAIR. To Σχέδιο Δράσης αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων κρατών και προϋποθέτει συνεργασία και συνέργειες όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Το επόμενο βήμα αφορά στα κριτήρια που θέτει το Σχέδιο Δράσης, προκειμένου ένα έργο να χαρακτηρισθεί ως Έργο Προτεραιότητάς. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι εφεξής εστιασμένα και επικεντρωμένα στο συμφωνηθέντα κάθε φορά στόχο’’.

https://twitter.com/Poseidon_Med

https://twitter.com/EusairPoint

https://www.facebook.com/pg/EusairFacilityPoint/photos/?ref=page_internal

 

T. Eleftheriadou _DESFA_EUSAIR Forum