Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 98 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει την Αναθεώρηση Νο. 1 του Ετήσιου Προγράμματος Συντήρησης Εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθούσας για το Έτος 2017.

Πρόγραμμα συντήρησης Εγκατάστασης ΥΦΑ 2017 – Αναθεώρηση Νο. 1