Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 98 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει την Αναθεώρηση Νο. 1 του Ετήσιου Προγράμματος Συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2017.

Πρόγραμμα Συντήρησης ΕΣΜΦΑ 2017 – Αναθεώρηση 1η