ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΡ ΚΑΙ ΕΣΦΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ