Ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) της Ρεβυθούσας. Ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2000 ως σημείο εισόδου, όπου παραλαμβάνονται, αποθηκεύονται προσωρινά και αεριοποιούνται φορτία LNG τα οποία τροφοδοτούν το Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Η αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης ανέρχεται σε 130,000 m3 η οποία έπειτα από το έργο της 2ης αναβάθμισης θα αυξηθεί κατά 73% και θα ανέλθει σε 225.000 m3, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και στην αύξηση του επιπέδου της ενεργειακής ασφάλειας.