ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση δημιουργίας του Σημείου Εξόδου «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (ΔΕΗ)» Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τη δημιουργία του Σημείου Εξόδου «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (ΔΕΗ)» στη νότια ζώνη του ΕΣΜΦΑ τεχνικής δυναμικότητας 42.854,400 MWh/Ημέρα και Πίεσης Παραλαβής μεταξύ 25 και 75 barg 19/12/2014
Εκχώρηση Μη Χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά από το Χρήστη ΔΕΠΑ (άρθρο 20Α παρ. 5Γ του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ) Η εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. διενεργεί ανοικτή διαδικασία εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης...... 19/12/2014
Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ: "Προτεραιότητα για τον ΔΕΣΦΑ και την Ελλάδα η ανάπτυξη ενός GAS Hub" Τη στρατηγική για την απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου και τις ενέργειες του ΔΕΣΦΑ για την ανάπτυξη ενός Κόμβου Εμπορικής Διαπραγμάτευσης Φυσικού Αερίου (Gas Hub) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς. 18/12/2014
Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το μήνα Ιανουάριο 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιανουάριο 2015 17/12/2014
Δημοσίευση Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το μήνα Ιανουάριο 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιανουάριο 2015 16/12/2014