ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Εκχώρηση Μη Χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά από το Χρήστη ΔΕΠΑ (άρθρο 20Α παρ. 5Γ του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ) Η εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. διενεργεί ανοικτή διαδικασία εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και «Κήποι» 21/7/2014
Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων ΥΦΑ για το μήνα Αύγουστος 2014 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων ΥΦΑ για το Μήνα Αύγουστο 2014 17/7/2014
Δημοσίευση Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το μήνα Αύγουστο 2014 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Αύγουστο 2014 16/7/2014
Ανακοίνωση Ημερών Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» Σύμφωνα με το Άρθρο 65Α του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι, ... 4/7/2014
Δημοσίευση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου Εγκατάστασης ΥΦΑ για το μήνα Ιούλιο 2014 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ για το μήνα Ιούλιο 2014 26/6/2014