ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το Μήνα Μάιο 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Μάιο 2015 17/4/2015
Ανακοίνωση Ημέρας Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» και «ΚΗΠΟΙ» Ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι η ροή Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω των Σημείων Εισόδου 'ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ' και 'ΚΗΠΟΙ' περιορίζεται για την Ημέρα 16.04.2015 15/4/2015
Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Μάιο 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Μάιο 2015 15/4/2015
Ανακοίνωση Ημερών Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» Σύμφωνα με το Άρθρο 65Α του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι, ... 14/4/2015
Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος για το Μήνα Απρίλιο 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για το Μήνα Απρίλιο 2015 27/3/2015