ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Εκχώρηση Μη Χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά από το Χρήστη ΔΕΠΑ (άρθρο 20Α παρ. 5Γ του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ) Η εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. διενεργεί ανοικτή διαδικασία εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 25/5/2015
Ανακοίνωση Ημερών Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" Σύμφωνα με το Άρθρο 65Α του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στο ανάντη Συνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας, ... 21/5/2015
Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ: "Ο ΔΕΣΦΑ αποτελεί εγγύηση της θωράκισης της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας" Τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο ΔΕΣΦΑ, παράλληλα, με το σημαντικό επενδυτικό του έργο, ανέλυσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς κατά τη διάρκεια των εργασιών της 19ης συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση του Economist, που διοργανώθηκε στην Αθήνα το διήμερο 14 και 15 Μαΐου. 19/5/2015
Ανακοίνωση έκθεσης για τον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού και τις νέες χρεώσεις που θα ισχύουν για την περίοδο 01.05.2015 – 30.04.2016 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει την έκθεση για τον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού και τις νέες χρεώσεις που θα ισχύουν για την περίοδο 01.05.2015 – 30.04.2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 344/2014 (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.2014) Απόφασης ΡΑΕ. 18/5/2015
Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιούνιο 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιούνιο 2015 17/5/2015