ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος - Αύγουστος 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για το Μήνα Αύγουστο 2015 27/7/2015
Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το Μήνα Αύγουστο 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Αύγουστο 2015 17/7/2015
Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ - Αύγουστος 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Αύγουστο 2015 16/7/2015
Δημοσίευση Μελέτης Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη 2016-2025 Ο ΔΕΣΦΑ δημοσιεύει τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη 2016-2025 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. 14/7/2015
Ανακοίνωση Ημερών Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» Σύμφωνα με το Άρθρο 65Α του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι, ... 26/6/2015