ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Εκχώρηση Μη Χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά από το Χρήστη ΔΕΠΑ (άρθρο 20Α παρ. 5Γ του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ) Η εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. διενεργεί ανοικτή διαδικασία εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 31/8/2015
Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος για το Μήνα Σεπτέμβριο 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για το Μήνα Σεπτέμβριο 2015. 27/8/2015
Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το Μήνα Σεπτέμβριο 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Σεπτέμβριο 2015 17/8/2015
Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ - Σεπτέμβριος 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Σεπτέμβριο 2015 16/8/2015
Ανακοίνωση Ημερών Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» Σύμφωνα με το Άρθρο 65Α του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι... 4/8/2015