ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση Ημερών Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» Σύμφωνα με το Άρθρο 65Α του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι, ... 26/6/2015
Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος - Ιούλιος 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για το Μήνα Ιούλιο 2015 26/6/2015
Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιούλιο 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιούλιο 2015 16/6/2015
Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ - Ιούλιος 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιούλιο 2015 15/6/2015
Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος με την εταιρεία “BULGARTRANSGAZ EAD”. Ο ΔΕΣΦΑ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις διατάξεις σχετικά με τους επιχειρηματικούς κανόνες και τις προβλέψεις περί εξαιρετικών γεγονότων, οι οποίες αφορούν στο σημείο διασύνδεσης Κούλατα (BG) / Σιδηρόκαστρο (GR) και περιλαμβάνονται στο σχέδιο Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος με τον ανάντη Διαχειριστή εταιρεία “BULGARTRANSGAZ EAD”. 11/6/2015