ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το μήνα Δεκέμβριο 2014 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων ΥΦΑ για το μήνα Δεκέμβριο 2014 20/11/2014
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Σύμβασης με Προμηθευτές Φυσικού Αερίου για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων 31.10.2014 - Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Σύμβασης με Προμηθευτές Φυσικού Αερίου για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. Παράταση προθεσμίας υποβολής σχολίων έως 21.11.2014 19/11/2014
Δημοσίευση Αρχικού Ετησίου Προγράμματος Εκφορτώσεων ΥΦΑ 2015 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Πρόγραμμα Εκφορτώσεων ΥΦΑ για την περίοδο από 01.01.2015 έως 31.12.2015 14/11/2014
Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων ΥΦΑ - Δεκέμβριος 2014 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Δεκέμβριο 2014 14/11/2014
Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ: "Πυλώνας Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας οι Eπενδύσεις του ΔΕΣΦΑ" Την ουσιαστική συμβολή του ΔΕΣΦΑ στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και των ελληνικών επιχειρήσεων, παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου "Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική". 10/11/2014