ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων ΥΦΑ για το μήνα Οκτώβριο 2014 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων ΥΦΑ για το μήνα Οκτώβριο 2014 17/9/2014
Δημοσίευση Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το μήνα Οκτώβριο 2014 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Οκτώβριο 2014 15/9/2014
Ο ΔΕΣΦΑ τροφοδότησε με φυσικό αέριο το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014, ξεκίνησε από το ΔΕΣΦΑ η τροφοδότηση των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου με φυσικό αέριο. 12/9/2014
Εκχώρηση Μη Χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά από το Χρήστη ΔΕΠΑ (άρθρο 20Α παρ. 5Γ του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ) Η εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. διενεργεί ανοικτή διαδικασία εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου «Σιδηρόκαστρο»...... 5/9/2014
Ανακοίνωση Ημερών Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» Σύμφωνα με το Άρθρο 65Α του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι, ... 5/9/2014